Landwind Anti-SARS-CoV-2 Neutrališuća antitela ELISA Kit – Test za procenu efikasnosti vakcinacije

Labteh > Aktuelnosti > Landwind Anti-SARS-CoV-2 Neutrališuća antitela ELISA Kit – Test za procenu efikasnosti vakcinacije

Kineska kompanija Landwind Medical je jedna od prvih kompanija na svetu koja je pronašla rešenje za kvantitativno određivanje neutrališućih antitela koja su dokazano najbolji pokazatelj efikasnosti vakcinacije. Landwind Anti-SARS-CoV-2 Neutrališuća antitela ELISA Kit je test namenjen kvantitativnoj detekciji neutrališućih antitela protiv virusa SARS-CoV-2 u ljudskom serumu ili plazmi.

Nova istraživanja pokazuju da su zapravo neutrališuća antitela ta koja nude najbolju zaštitu od virusa. Ova antitela, u slučaju infekcije virusom COVID-19, prepoznaju virus i vezuju se za spike (šiljasti) protein na njegovoj površini koji virus koristi za ulazak u ćelije domaćina. Da bi postigle sterilišući imunitet, vakcine moraju da stimulišu dovoljnu količinu neutrališućih antitela koja jedina imaju sposobnost da uhvate partikule virusa koje uđu u telo i spreče dalju infekciju organizma virusom. Landwind Anti-SARS-CoV-2 Neutrališuća antitela ELISA Kit koji specifično otkriva ova antitela koristi se za procenu efikasnosti vakcinacije i eventualno predviđanje koliko će dugo trajati zaštita od virusa. Test ima visoku osetljivost detektovanja antitela kao i odličnu specifičnost, što u velikoj meri poboljšava brzinu skrininga.