Day

11 марта, 2021
Kineska kompanija Landwind Medical je jedna od prvih kompanija na svetu koja je pronašla rešenje za kvantitativno određivanje neutrališućih antitela koja su dokazano najbolji pokazatelj efikasnosti vakcinacije. Landwind Anti-SARS-CoV-2 Neutrališuća antitela ELISA Kit je test namenjen kvantitativnoj detekciji neutrališućih antitela protiv virusa SARS-CoV-2 u ljudskom serumu ili plazmi. Nova istraživanja pokazuju da su zapravo neutrališuća...
Read More