Gasne analize

Labteh > Prodajni program > Gasne analize

RADIOMETER ABL 80 FLEX

RADIOMETER ABL 80 FLEX KARAKTERISTIKE

 • 100 sekundi – vreme dobijanja rezultata
 • 9 parametara
 • 70 µL zapremina uzorka za sve parametre
 • Automatska kontrola sistema
 • Mobilan, ima internu bateriju
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Dostupan u 2 verzije FLEX (Glu) i BASIC (Lac)
 • Mereni parametri:
 • Gasovi u krvi : pHpCO2pO2
 • Metaboliti: cGlu (FLEX model), cLac (Basic model)
 • Elektroliti: cCa2+cCl-cK+cNa+
 • Hematokrit
BROŠURA

RADIOMETER ABL 90 FLEX

RADIOMETER ABL 90 FLEX KARAKTERISTIKE

 • 35 sekundi – vreme dobijanja rezultata
 • 17 parametara
 • 65µL zapremina uzorka za sve parametre
 • Automatska detekcija i uklanjanje ugrušaka
 • Automatsko mešanje uzorka za 7 sekundi
 • 24/7 provera sistema
 • Automatska interna kontrola kvaliteta
 • Automatske korektivne aktivnosti
 • Mobilan, ima internu bateriju
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Integrisani bar-kod čitač
 • Mereni parametri:
 • Gasovi u krvi: pHpCO2pO2
 • Metaboliti: cGlucLac, ctBil
 • Elektroliti: cCa2+cCl-cK+cNa+
 • Oksimetrija: FCOHbctHb,FHbF, FHHbFMetHbsO2FO2Hb
BROŠURA

RADIOMETER ABL 800 FLEX plus

RADIOMETER ABL 800 FLEX plus KARAKTERISTIKE

 • Zlatni standard u analizi gasova u krvi
 • 80 sekundi – vreme dobijanja rezultata
 • 18 hitnih parametara iz jednog uzorka krvi
 • 195 µL / 95µL zapremina uzorka za sve parametre
 • 35µL zapremina uzorka u FLEXMODE-u
 • Mereni parametri:
 • Gasovi u krvi: pHpCO2pO2
 • Metaboliti: cGlu, cLac
 • Elektroliti: cCa2+cCl-cK+cNa+
 • Oksimetrija: FCOHbctBilctHbFHbFFHHbFMetHbsO2FO2Hb
BROŠURA

RADIOMETER ABL 9

RADIOMETER ABL 9 KARAKTERISTIKE

 • 70 sekundi – vreme dobijanja rezultata
 • 8 parametara
 • 70µL zapremina uzorka za sve parametre
 • Automatska detekcija i uklanjanje ugrušaka
 • 24/7 provera sistema
 • Automatske korektivne aktivnosti
 • Mobilan, ima internu bateriju
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Mereni parametri:
 • Gasovi u krvi: pHpCO2pO2
 • Elektroliti: cCa2+cCl-cK+cNa+
 • Hematokrit
BROŠURA

AQURE sistem za povezivanje RADIOMETER analizatora

AQURE sistem za povezivanje RADIOMETER analizatora KARAKTERISTIKE

 • Sistem za povezivanje RADIOMETER analizatora
 • Optimizacija procesa i tokova rada kroz proaktivno upravljanje problemima
 • Prilagodljiva kontrolna tabla sa vizuelizacijom statusa, problema i podataka o performansama
 • Inteligentni izveštaji: detaljno analiziranje informacija i procena podataka
 • Nadgledanje performansi operatera, uključujući kvalitet merenja
 • Zasnovan na standardnoj Microsoftovoj tehnologiji: AQURE se besprekorno uklapa u postojeću bolničku IT infrastrukturu

RADIOMETER  špricevi i kapilare