Imunohemija

Labteh > Prodajni program > Imunohemija

Mindray Cl-900i

Mindray Cl-900i KARAKTERISTIKE

 • Do 180 testova na sat
 • Kontinualno dodavanje reagenasa i uzoraka
 • STAT pozicija
 • Jedinstveni korisnički interfejs softvera
 • Manje potrošnog materijala, nije potrebna voda
 • Kapacitet uzorka 50 uzoraka u jednoj seriji
 • Zapremina uzorka 10 µl-200 µl
 • Automatsko pranje igle za uzorke, detektovanje nivoa tečnosti i horizontalna i vertikalna zaštita od kolizije igle
 • Automatska dilucija uzoraka ( 1: 2 – 1: 40 )
 • 15 pozicija za reagense u frižiderskoj jedinici (2 – 8 ℃) sa automatskim mešanjem magnetnih kuglica
 • Pakovanja reagensa 50 testova po pakovanju, 100 testova po pakovanju
 • Zapremina reagensa 20ul-200ul
 • Automatsko pranje igle za reagense, praćenje nivoa reagensa i horizontalno i vertikalno, zaštita od kolizije igle
 • Integrisani barkod čitač
 • Optičko merenje brojanja fotona
 • Merenje talasne dužine 500nm – 600nm
 • 75 pozicija u reakcionom karuselu
 • Temperatura reakcije 37 ± 0,3 ℃, fluktuacija ± 0,2 ℃
 • Jednokratne plastične kivete
 • Postavljanje 88 kiveta po nosaču, dostupna 2 nosača
 • Kontejner za otpad
BROŠURA

Mindray Cl-2000i

Mindray Cl-2000i KARAKTERISTIKE

 • Do 240 testova na sat
 • Kontinualno dodavanje I reagenasa I uzoraka
 • STAT pozicija
 • Jedinstveni korisnički interfejs softvera
 • Manje potrošnog materijala, nije potrebna voda
 • Zapremina uzorka 10ul-200ul
 • Automatsko pranje igle za reagense, praćenje nivoa reagensa i horizontalno i vertikalno, zaštita od kolizije igle
 • Automatska dilucija uzoraka ( 1: 2 – 1: 40 )
 • 36 pozicija za reagense u frižiderskoj jedinici (2 – 8 ℃) sa automatskim mešanjem magnetnih kuglica
 • Pakovanja reagensa 50 testova po pakovanju, 100 testova po pakovanju
 • Zapremina reagensa 20 µl -200 µl
 • Automatsko pranje igle za reagense, praćenje nivoa reagensa i horizontaln i vertikalno, zaštita od kolizije igle
 • Integrisani barkod čitač
 • Mogućnost povezivanja sa BS-800 i pravljene integrisanog SAL 6000 modularnog sistema
 • Optičko merenje brojanja fotona
 • 150 pozicija u reakcionom karuselu
 • Temperatura reakcije 37 ± 0,3 ℃, fluktuacija ± 0,1 ℃
 • Jednokratne plastične kivete
BROŠURA

RADIOMETER AQT90 FLEX

Radiometer AQT90 FLEX KARAKTERISTIKE

 • Tip uzorka: puna krv I plazma (za D-dimer samo puna krv)
 • Do 30 rezultata na sat
 • Pouzdani rezultati za 11-21 minut
 • 5 različitih testova iz jednog uzorka
 • Ketridž sistem
 • Interna kontrola kvaliteta
 • Bidirekciona komunikacija sa LIS-om
 • Integrisani barkod čitač
 • Jednostavan za upotrebu, bez pripreme uzorka
 • Bez kontakta sa krvi I otpadnim materijalom
 • Test meni: Troponin I, Troponin T, CK-MB, Miglobin, NT-proBNP, CRP , ßhCG, D-dimer, Prokalcitonin
BROŠURA