Laboratorijski frižideri i zamrzivači

Labteh > Prodajni program > Laboratorijski frižideri i zamrzivači

HAIER zamrzivači
-86°C ULT

HAIER zamrzivači
( od -60 do -25°C)

HAIER laboratorijski
frižideri

HAIER SMART frižideri
za transfuziju

HAIER kombinovani frižideri i zamrzivači

HAIER  SMART frižideri za vakcine

HAIER  transportni
frižideri