ANALIZE URINA

Labteh > Prodajni program > ANALIZE URINA

Mindray EH – 2080 C

Mindray EH – 2080 C karakteristike

• 100 uzoraka na sat
• 10 uzoraka po reku, 10 rekova u isto vreme
• Automatska dilucija
• Automatsko mešanje uzoraka
• Klasična morfološka detekcija
• Određivanje svih tipova formiranih elemenata u uzorku urina
• Fotografija mikroskopskog prikaza sedimenta urina (HPF slike i uveličanje do 400 puta)
• Korisnik može da pregleda slike i da sam doda ili koriguje date informacije za prepoznate partikule
• DIF i CPTR tehnologija
• Bar-kod skener

BROŠURA

Mindray UA -600T

Mindray UA -600T karakteristike

 • 600 traka na sat
 • 11 različitih parametara: urobilinogen, bilirubin, ketoni, krv, protein, nitriti, leukociti, glukoza, specifična gustina, askorbinska kiselina, pH
 • Fotometar
 • Displej veliki LCD
 • Ekran na dodir (5.7”, UA-600T);
 • Rezolucija: 240×64
 • Memorija 2000 rezultata
 • Printer
BROŠURA

Mindray UA-5800

Mindray UA-5800 karakteristike

 • 240 uzoraka na sat
 • Kapacitet uzoraka: 100 uzoraka, 10 uzoraka po reku (10 rekova)
 • Kapacitet 200 traka
 • Mogućnost puštanja hitnih uzoraka
 • Parametri: glukoza, protein, krv, bilirubin, pH, ketoni, askorbinska kiselina, urobilinogen, nitriti, leukociti, kreatinin, kalcijum, mikroalbumin, MA/CR, turbidimetrija, boja
 • Metode – kolorimetrija, refrakciona analiza
 • Komunikacioni mod bi-direkcioni LIS i HIS
BROŠURA

Mindray UA – 6800

Mindray UA – 6800 karakteristike

 • 240 uzoraka na sat
 • Kapacitet uzorka: 100 uzoraka, 10 uzoraka po reku (10 rekova)
 • Kapacitet 200 traka
 • Mogućnost puštanja hitnih uzoraka
 • Parametri: glukoza, protein, krv, bilirubin, pH, ketoni, askorbinska kiselina, urobilinogen, nitriti, leukociti, kreatinin, kalcijum, mikroalbumin, MA/CR/ turbidimetrija, boja
 • Metode – kolorimetrija, refrakciona analiza
 • Komunikacioni mod bi-direkcioni LIS i HIS
BROŠURA

Mindray EU-8000

Mindray EU-8000 KARAKTERISTIKE

• 240 uzoraka po satu
• Kapacitet uzorka: 100 uzoraka, 10 uzoraka po reku ( 10 rekova)
• Kapacitet 200 traka
• Mogućnost puštanja hitnih uzoraka
• Parametri: glukoza, protein, krv, bilirubin, pH, ketoni, askorbinska kiselina, urobilinogen, nitriti, leukociti, kreatinin, kalcijum, mikroalbumin, MA/CR/, turbidimetrija, boja
• Metode – kolorimetrija, refrakciona analiza
• Automatska dilucija
• Automatsko mešanje uzoraka
• Klasicna morfološka detekcija
• Odredjivanje svih tipova formiranih elemenata u uzorku urina
• Fotografija mikroskopskog prikaza sedimenta urina (HPF slike i uveličanje do 400 puta)
• Korisnik može da pregleda slike i da sam doda ili koriguje date informacije za prepoznate partikule
• DIF i CPTR tehnologija
• Bar-kod skener
• Ekran na dodir
• Komunikacioni mod bi-direkcioni LIS i HIS

BROŠURA