COVID (molekularna dijagnostika)

Labteh > Prodajni program > COVID (molekularna dijagnostika)

Landwind Anti-SARS-CoV-2
neutrališuća antitela ELISA Kit

Landwind Anti-SARS-CoV-2 Neutrališuća antitela ELISA Kit KARAKTERISTIKE

Nova istraživanja pokazuju da su zapravo neutrališuća antitela ta koja nude najbolju zaštitu od virusa. Ova antitela, u slučaju infekcije virusom COVID-19, prepoznaju virus i vezuju se za spike (šiljasti) protein na njegovoj površini, koji on koristi za ulazak u ćelije. Da bi postigle sterilišući imunitet, vakcine moraju da stimulišu dovoljnu količinu neutrališućih antitela koja jedina imaju sposobnost da uhvate čestice virusa koje uđu u telo i spreče dalju infekciju organizma virusom.

 • Landwind Anti-SARS-CoV-2 Neutrališuća antitela ELISA Kit koji specifično otkriva ova antitela koristi se za procenu efikasnosti vakcinacije i eventualno predviđanje koliko će dugo trajati zaštita od virusa
 • Test ima visoku osetljivost detektovanja antitela kao i odličnu specifičnost, što u velikoj meri poboljšava brzinu skrininga.
 • Odlična specifičnost, jednostavna upotreba

Zybio EXM 3000

Zybio EXM 3000 KARAKTERISTIKE

 • Potpuno automatski aparat za ekstrakciju nukleinskih kiselina
 • Brza izolacija i purifikacija nukleinskih kiselina iz različitih uzoraka
 • Uzorci iz kojih se može vršiti određivanje: puna krv, serum, plazma, bris grla, sekreti, eksfolirane ćelije, urin, sputum
 • Maksimum 32 uzorka po ciklusu ( ciklus 9 minuta)
 • Virusna ekstrakcija za samo par minuta
 • Sofisticiran dizajn i mobilnost
 • Ugradjena UV lampa, autosterilizacijom se poboljšava ekstrakcija bez kontaminacije
BROŠURA

RADIOMETER ABL 90 FLEX

RADIOMETER ABL 90 FLEX KARAKTERISTIKE

 • 35 sekundi – vreme dobijanja rezultata
 • 17 parametara
 • 65µL zapremina uzorka za sve parametre
 • Automatska detekcija i uklanjanje ugrušaka
 • Automatsko mešanje uzorka za 7 sekundi
 • 24/7 provera sistema
 • Automatska interna kontrola kvaliteta
 • Automatske korektivne aktivnosti
 • Mobilan, ima internu bateriju
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Integrisani bar-kod čitač

Mereni parametri:

BROŠURA

Bioxigen jonizatori vazduha
MISTRAL i MISTRAL Maxi

Bioxigen jonizatori vazduha MISTRAL i MISTRAL Maxi KARAKTERISTIKE

 • Jedini jonizatori vazduha koji se vode kao IIA medicinska klasa proizvoda
 • BIOXIGEN® tehnologija se zasniva na kontrolisanom bipolarnom jonizacionom procesu koji ima antmikrobni efekat aktiviranjem molekula kiseonika čime pročišćava vazduh, uništava bakterije, viruse, gljivice, endotoksine i spore
 • Namenjen za profesionalnu upotrebu u zdravstvenim ustanovama, posebno na mestima gde je velika frekvenca ljudi: čekaonice, ordinacije, sale za sastanke, sala za CT, rendgen i dr.
 • Potpuno prirodna tehnologija prečišćavanja sa kontinuiranim delovanjem
 • Efikasnost na kompletnu prostoriju koju pokriva sa uticajem i na površine a ne samo na vazduh
 • Bez stvaranja bilo kakvog opasnog otpada
 • Laka montaža na plafon i opremljenost za daljinsko upravljanje
 • Kontinuirano uvlači vazduh i izbacuje čist, jonizovan
 • Dostupan u varijantama: MISTRAL i MISTRAL MAXI u zavisnosti od površine prostorije
BROŠURA

HAIER laminarna komora, model HR1200-IIA2-S

Haier Laminarna komora, model HR1200-IIA2-S KARAKTERISTIKE

 • Dvostrani stakleni zidovi sa dvostrukim izduvnim filterima
 • Sistem protoka vazduha na radnoj površini
 • Proizveden u skladu sa EN12469
 • Opremljen sa dva DC ventilatora (za smanjenje šuma i poboljšanje energetske efikasnosti na osnovu visokih performansi), i ULPA filterima za zaštitu uzoraka, korisnika i okoline.
 • Dvostrana staklena struktura za bolje osvetljenje
 • Dodatne karakteristike uključuju donji okvir podesiv po visini, vazdušni ventil i vakuum ventil
BROŠURA

HAIER laminarna komora, model HR40-IIB2

Haier Laminarna komora, model HR40-IIB2 KARAKTERISTIKE

 • HEPA / ULPA filteri poboljšavaju zaštitu uzoraka, korisnika i okoline.
 • Ventilator visoke efikasnosti
 • Proizveden u skladu sa EN12469
 • Nezavisni motor sa visokom efikasnošću za dovod vazduha
 • Nezavisni visokoefikasni motor za dovod vazduha, kompenzaciona membrana filtera, automatska kompenzacija pritiska, protok <10%
 • Ujednačeni protok vazduha velike brzine
BROŠURA

Life Real AIGS (Life Ready 1000)

Life Real AIGS (Life Ready 1000) KARAKTERISTIKE

 • Potpuno integrisan sistem za ekstrakciju gena i  brzu dijagnostiku
 • Kombinacija ekstrakcije nukleinskih kiselina i „realtime PCR” amplifikacije     
 • Visoko senzitivna metoda i precizni rezultati 1 sat od uzorkovanja do izdavanja rezultata
 • Zatvoren sistem, bez kontaminacije
 • USB, Wi-fi
 • Kapacitet uzorkovanje – 4 uzorka  (do 24 uzorka odjednom pri konekciji sa “slaver” jedinicom)
 • Mogućnost lakog povezivanja na LIS
BROŠURA