Koagulacija

Labteh > Prodajni program > Koagulacija

HORIBA Yumizen G100 

HORIBA YUMIZEN G100 KARAKTERISTIKE

 • Uzorak – puna krv / kapilarna
 • Zapremina uzorka – 20 μL
 • 120 sekundi vreme trajanja analize
 • INR parametar
 • LCD ekran osetljiv na dodir
 • Kapacitet memorije – 1.000 uzoraka

BROŠURA

HORIBA Yumizen G200 

HORIBA YUMIZEN G200 KARAKTERISTIKE

 • Semi-automatski instrument
 • 2 nezavisna kanala za merenje
 • 120 sekundi vreme trajanja analize
 • Savršen za male laboratorije
 • Master kalibraciona kriva (nema potrebe za kalibracijom)
 • INR parametar
 • 3 referente metode: turbidimetrija, koagulometrija, spektrofotometrija
 • Mogućnost korišćenja bar-code čitača
 • Kapacitet memorije – 1.000 uzoraka
BROŠURA

HORIBA Yumizen G400

HORIBA YUMIZEN G400 KARAKTERISTIKE

 • Semi-automatski instrument
 • 4 nezavisna kanala za merenje
 • 120 sekundi vreme trajanja analize
 • 20 inkubacionih pozicija
 • Mogućnost korišćenja barcode čitača
 • INR parametar
 • Master kalibraciona kriva (nema potrebe za kalibracijom)
 • 3 referente metode: turbidimetrija, koagulacija, spektrofotometrija
 • Kapacitet memorije – 1.000 uzoraka
BROŠURA

HORIBA Yumizen G800 

HORIBA YUMIZEN G800 KARAKTERISTIKE

 • Automatski instrument
 • 4 nezavisna merna kanala
 • Zapremina uzorka 5-200μL
 • 40 D-dimer testova po satu
 • 150 PT i 70 APTT po satu
 • INR parameter
 • 14 pozicija za reagense koje se hlade + dodatne 4 pozicije
 • 10 pozicija za uzorke + 5 pozicija za hitne uzorke
 • Reagensi spremni za upotrebu
 • LCD ekran osetljiv na dodir
 • Automatski reflex i rerun test
 • Master kalibraciona kriva (nema potrebe za kalibracijom)
 • 3 referente metode: turbidimetrija, koagulacija, spektrofotometrija
 • Kapacitet memorije – 1.000.000 uzoraka
BROŠURA

HORIBA Yumizen G1550 

HORIBA YUMIZEN G1550 KARAKTERISTIKE

 • Automatski instrument
 • Zapremina uzorka 5-200μL
 • 8 nezavisnih mernih kanala
 • 60 D-dimera na sat
 • 240 PT na sat i 100 APTT po satu
 • 44 pozicije za reagense koje se hlade
 • 4 pozicije za pufere i 8 pozicija za kontrole
 • Reagensi spremni za upotrebu
 • Senzor za nivo tečnosti
 • Barkod identifikacija
 • Softversko pravljanje reagensima, potrošnim materijalom i otpadom
 • 150 pozicija za uzorke/ 15 rekova
 • 8 pozicija za hitne uzorke
 • Sistem za bušenje epruveta
 • LCD ekran osetljiv na dodir
 • Automatski reflex i rerun test
 • Master kalibraciona kriva (nema potrebe za kalibracijom)
 • 3 referente metode: turbidimetrija, koagulacija, spektrofotometrije
 • Kapacitet memorije – 1.000.000 uzoraka
BROŠURA