Dijabetes – HPLC

Labteh > Prodajni program > Dijabetes – HPLC

TOSOH G8 Automatski analizator
za glikohemoglobin 

TOSOH G8 Automatski analizator za glikohemoglobin karakteristike

 • Zlatni standard u monitoringu i dijagnozi dijabetesa kao i skriningu β-talasemija
 • HPLC tehnologija, referentna metoda
 • Izuzetna preciznost, CV manje od 1 %
 • HbA1crezultat za 1.0 (STD) ili 1.6 (VAR) minuta
 • HbF i HbA2rezultati za 6 minuta
 • NGSP i IFCC sertifikovan
 • Potpuno automatsko održavanje, start-ap i gašenje
 • Mogućnost bušenja epruveta
 • STAT pozicija
 • Integrisani barkod
 • Ekran osetljiv na dodir
 • Dostupan sa loader-om za 90 i 290 uzoraka
 • Softver jednostavan za upotrebu
 • Mogućnost bidirekcione komunikacije sa LIS-om
BROŠURA

TOSOH GX Automatski analizator
za glikohemoglobin

TOSOH GX Automatski analizator za glikohemoglobin karakteristike

 • Za monitoring i dijagnozu dijabetesa
 • HPLC tehnologija, referentna metoda
 • Izuzetna preciznost, CV manje od 1 %
 • Do 10 uzoraka u seriji
 • HbA1crezultat za 2.2 minuta
 • NGSP i IFCC sertifikovan
 • Potpuno automatsko održavanje, start-ap i gašenje
 • Mogućnost bušenja epruveta
 • STAT pozicija
 • Integrisani barkod
 • Ekran osetljiv na dodir
 • Softver jednostavan za upotrebu
 • Mogućnost bidirekcione komunikacije sa LIS-om
BROŠURA