POCT

Eurolyser Cube S

Eurolyser Cube – S KARAKTERISTIKE

 • Uzorci: puna krv, serum, urin, plazma, feces
 • Bez održavanja i kalibracije
 • Potpuno automatizovane ,,walk-away“ analize
 • Rezultati za nekoliko minuta
 • Brza i pouzdana point-of-care dijagnostika
 • RFID tehnologija
 • Praktično rukovanje zasnovano na Android aplikaciji
 • Bidirekciona komunikacija sa LIS-om
 • Parametri: ASO, CRP, hsCRP, Cystatin C, HbA1c, PT (INR), PSA, Mikroalbumin, D-dimer, Feritin, iFOB, Lipoprotein (a), Troponin I
 • Ketridž sistem
BROŠURA

Eurolyser Smart 700/340

Eurolyser Smart 700/340 KARAKTERISTIKE

 • Uzorci: puna krv, serum, urin, plazma, feces
 • Bez održavanja i kalibracije
 • Potpuno automatizovane ,,walk-away“ analize
 • Brza i pouzdana point-of-care dijagnostika
 • RFID tehnologija
 • Bidirekciona komunikacija sa LIS-om
 • Parametri: ASO, CRP, hsCRP, Cystatin C, HbA1c, PT (INR), PSA, Mikroalbumin, D-dimer, Feritin, iFOB, Lipoprotein (a), Troponin I
 • Ketridž sistem
BROŠURA

HemoCue® Hb 801 Sistem

HemoCue® Hb 801 Sistem KARAKTERISTIKE

 • Rezultati hemoglobina za manje od 1 sekunde
 • Zapremina uzorka: 10 µL
 • Mikrokivete unikatnog dizajna – bez potrebe za pridržavanjem tokom merenja
 • Veliki displej i intuitivni simboli omogućavaju brzo praćenje rada i rezultata
 • Kapacitet memorije: 4000 rezultata
 • Jednostavan za održavanje
 • Kalibrisan ICSH preporučenom referentnom metodom
 • Bez potrebe za dodatnim kalibracijama
 • Rad u širokom opsegu temperature i vlažnosti vazduha
 • Interna kontrola
 • Fleksibilne opcije napajanja
 • Bluetooth i wireless opcije
BROŠURA