By

LbTh4AdMn2
Kineska kompanija Landwind Medical je jedna od prvih kompanija na svetu koja je pronašla rešenje za kvantitativno određivanje neutrališućih antitela koja su dokazano najbolji pokazatelj efikasnosti vakcinacije. Landwind Anti-SARS-CoV-2 Neutrališuća antitela ELISA Kit je test namenjen kvantitativnoj detekciji neutrališućih antitela protiv virusa SARS-CoV-2 u ljudskom serumu ili plazmi. Nova istraživanja pokazuju da su zapravo neutrališuća...
Read More
2019. godine svetski gigant kompanija PHC Holdings Corporation ( Panasonic Healthcare Holdings Corporation) postala je vlasnik ogranka Thermo Fisher Scientific  koji se bavi patologijom i proizvodi će biti na tržištu pod novim imenom – Epredia ™. Spisak Thermo Fisher Scientific proizvoda koji su učestvovali u ovoj transakciji uključuju: Thermo Scientific Revos i Excelsior tkivne procesore; Thermo Scientific Microm Mikrotome serije...
Read More