Mikrotomi i kriotomi

Labteh > Prodajni program > Patohistologija > Mikrotomi i kriotomi
Patohistologija

MIKROTOMI

Epredia HM355SER, Automaski mikrotom

Epredia HM355SER, Automaski mikrotom KARAKTERISTIKE

 • Tastatura za odabir debljie reza, režima rada i brzine rada
 • Držač nisko ili visoko-profilnih potrošnih nožića
 • Univerzalni držač kaseta
 • Opciona retrakcija uzorka
 • Debljina fine sekcije 0.5-100µm
 • Debljina TRIIM-a 5-500µm
 • Retrakcija 40µm
 • Odabir brzine 0-450mm/s
BROŠURA

Epredia HM 325, Rotacioni Mikrotom

Epredia HM 325, Rotacioni Mikrotom KARAKTERISTIKE

 • Visoka stabilnost i preciznost
 • Jedinstveno podešavanje debljine isečka
 • Moguć rad i levom i desnom rukom
 • Elektronski brojač isečaka koji je moguće resetovati
 • Dve faze brzog trimovanja (10mm i 30mm) nezavisne od unapred podešene debljine finog preseka
 • Opseg debljine preseka 0,5-60µm
 • Retrakcija 60µm
BROŠURA

Epredia Section Transfer System za mikorotom

Epredia Section Transfer System za mikorotom KARAKTERISTIKE

 • aluminijumsko vodeno kupatilo sa osvetljenjem

 • podesiva temperatura vode do +500C

 • mogućnost aplikovanja direktno na mikrotom tako da isečci direktno odlaze u vodeno kupatilo

 • laminarin protok vode sa mostom za transfer isečaka u vodeno kupatilo

BROŠURA
Patohistologija

KRIOTOMI

Epredia CryoStar NX50

Epredia CryoStar NX50 KARAKTERISTIKE

 • Nezavisno hlađenje držača noževa do -270 C
 • Nezavisno hlađenje glave sa uzorkom do -430C
 • 18 kriobar pozicija, uključujući jednu sa brzim zamrzavanjem
 • Ugrađeni Peltier za brzo spuštanje temperature do -570C
 • Podesiva visina kriotoma 82-112cm
 • Debljina isečaka 0,5µm-500µm
 • Retrakcija 20µm
 • Opcioni Vacutome za uklanjanje otpadaka tokom sečenja
BROŠURA

Epredia CryoStar NX70

Epredia CryoStar NX70 KARAKTERISTIKE

 • Nezavisno hlađenje držača noževa do -350 C
 • Nezavisno hlađenje glave sa uzorkom do -500C
 • 18 kriobar pozicija, uključujući jednu sa brzim zamrzavanjem
 • Ugrađeni Peltier za brzo spuštanje temperature do -600C
 • Podesiva visina kriotoma 82-112cm
 • Podesiva brzina sečenja 0-256mm/s
 • Debljina isečaka 0,5µm-500µm
 • Retrakcija 20µm
 • Opcioni Vacutome za uklanjanje otpadaka tokom sečenja
BROŠURA

Epredia HM 525 NX

Epredia HM 525 NX KARAKTERISTIKE

 • Hlađenje komore do -35°C
 • 27 kriobar pozicije, 4 za brzo zamrzavanje
 • Ugrađeni Peltier  za brzo spuštanje temperature do -600C
 • Debljina isečaka 1-500 μm
 • Retrakcija 40µm
 • Opciona UV sterilizacija
BROŠURA