Citologija

Epredia Cytospine 4,
Citospin centrifuga

Epredia Cytospine 4, Citospin centrifuga KARAKTERISTIKE

 • 12 mesta za uzorke
 • Brzina rada 200-2000rpm, vremesnki 1-99 minuta
 • Memorija za 23 rutinska programa
 • Tri nivoa ubrzanja (nisko/srednje/visoko )
 • Alarm za upozaravanje korisnika za uzimanje gotovih uzoraka radi sprečavanja sušenja vazduhom
 • Alarm za napomenu kada centrifuga nije u balansu ili da poklopac nije dobro zatvoren
BROŠURA

Epredia Shandon Citofuneli
i filter kartice

Epredia Shandon Citofuneli i filter kartice KARAKTERISTIKE

 • Više različitih citofunela i filter kartica za različite vrste materijala i zapremine uzoraka
 • Dobro naležu na posebno označen citoslajd
 • Postavljaju se na mesto citoklipom od nerđajućeg čelika
 • Citoklip se može autoklavirati
BROŠURA

Epredia Shandon EZ Citofuneli

Epredia Shandon EZ Citofuneli KARAKTERISTIKE

 • Za jednokratnu upotrebu na Epredia Cytospin citocentrifugi
 • Omogućava pripremu uzorka u tankom sloju
 • Smanjuju rizik od zaraze i kroskontaminacije
 • Bez potrebe za dekontaminacijom i čišćenjem
 • Eliminiše potrebu za citoklipom od nerđajućeg čelika
BROŠURA

Epredia Shandon pločice za citologiju

Epredia Shandon pločice za citologiju KARAKTERISTIKE

 • Područje uzorka je označeno radi lakšeg lociranja tokom skrininga
 • Napravljeno od finog belog stakla, proizvedeno po visokim standardima kvaliteta
 • Pločice fino brušenih ivica
 • Dostupne u različitim varijantama
BROŠURA