Bojenje i pokrivanje pločica

Labteh > Prodajni program > Patohistologija > Bojenje i pokrivanje pločica

Epredia Gemini AS, Automatski stejner za bojenje pločica

Epredia Gemini AS, Automatski stejner za bojenje pločica KARAKTERISTIKE

 • Minimum 26 kadica za reagense kapaciteta minimum 20 slajdova, 6 kadica za vodu
 • Minimum 5 pozicija za sušenje slajdova
 • Baterija za rad u slučaju nestanka struje
 • Ugljeni filter za neutralizaciju isparavanja
 • „Hitni start“ za prioritetne uzorke bez kompromitovanja uzoraka koji su već u radu
 • Mogućnost povezivanja sa aparatom za automatsko lepljenje pokrovnih stakala
BROŠURA

Epredia ClearVue, aparat za za automatsko lepljenje pokrovnih stakala

Epredia ClearVue, aparat za za automatsko lepljenje pokrovnih stakala KARAKTERISTIKE

 • Lepljenje pokrovnih stakala prema automatskom prepoznavanju različitih vrsta pripreme slajdova
 • Kompatibilan sa različitim vrstama stejnera
 • Simultano lepljenje i histoloških i citoloških slajdova
 • Kapacitet 11 slajd korpica
 • Unos slajd korpica jedan po jedan ili do pet istovremeno
 • Optičko prepoznavanje i pozcioniranje slajdova tokom procesa
 • Ugljeni filteri za uklanjajne isparenja
 • Baterija za rad u slučaju nestanka struje
 • Zaštitna ventilacija tokom stavljanja i uzimanja slajdova
BROŠURA

Epredia Slide Basket Transfer System

Epredia Slide Basket Transfer System KARAKTERISTIKE

 • Automatski prebacije slajdove sa stejnera Gemini AS u ClearVue coverslipper
 • Skraćuje vreme rada
 • Sistem obaveštava kada je pokrivanje završeno
BROŠURA