5-part diferencijalni analizatori

Labteh > Prodajni program > Hematologija > 5-part diferencijalni analizatori

HORIBA Pentra 80 XL

HORIBA Pentra 80 XL KARAKTERISTIKE

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom (5 part DIFF)
 • Uzorak – puna krv / EDTA
 • 80 uzoraka na sat
 • STAT režim za hitne uzorke
 • Automatsko ponovno pokretanje uzorka
 • Automatsko 360° mešanje rekova
 • Zapremina uzorka : režim CBC: 30 µl
 • Zapremina uzorka : režim CBC + 5 part DIFF: 53µl
 • 27 parametara – leukociti, eritrociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, PCT, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, MCV, PDW, MPV, limfociti (LYM#, LYM%), monociti (MON#, MON%), neutrofili (NE#, NE%), bazofili (BAS#, BAS%), eozinofili ( EOS#, EOS%), atipični limfociti (ALY#, ALY%), velike nezrele ćelije (blasti) –  (LIC#, LIC%)
 • Flegovi za nezrele ćelije
 • Metode i tehnologija: impedansa / fotometrija / DHSS
 • Savršena homogenizacija uzoraka krvi sa reagensima – MDSS tehnologija
 • Razlikovanje 5 WBC subpopulacija pomoću DHSS tehnologije
 • 3 histograma za RBC, BAS / WBC i PLT zajedno sa 5 DIFF matriksom
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Mogućnost istovremenog aktiviranja 3 nivoa kontrola
 • Levey Jennings grafici
 • Memorija: 10.000 rezultata pacijenata sa histogramima
BROŠURA

HORIBA Pentra XLR

HORIBA Pentra XLR KARAKTERISTIKE

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom (5 part DIFF)
 • Uzorak – puna krv / EDTA
 • 80 uzoraka na sat
 • STAT režim za hitne uzorke
 • Automatsko ponovno pokretanje uzorka
 • Automatsko 360° mešanje rekova
 • Zapremina uzorka : režim CBC: 30 µl
 • Zapremina uzorka : režim CBC + 5 part DIFF: 53µl
 • 36 parametara – leukociti, eritrociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, PCT, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, MCV, PDW, MPV, limfociti (LYM#, LYM%), monociti (MON#, MON%), neutrofili (NE#, NE%), bazofili (BAS#, BAS%), eozinofili ( EOS#, EOS%), atipični limfociti (ALY#, ALY%), velike nezrele ćelije (blasti) –  (LIC#, LIC%), RET%, RET #, RETH%, RETM%, RETL%, CRC%, IRF%, MRV, RHCc
 • Flegovi za nezrele ćelije
 • Metode i tehnologija: impedansa / fotometrija / DHSS / fluorimetrija
 • Savršena homogenizacija uzoraka krvi sa reagensima – MDSS tehnologija
 • Razlikovanje 5 WBC subpopulacija pomoću DHSS * tehnologije
 • 3 histograma za RBC, BAS / WBC i PLT zajedno sa 5 DIFF matriksom
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Mogućnost istovremenog aktiviranja 3 nivoa kontrola
 • Levey Jennings grafici
 • Memorija: 10.000 rezultata pacijenata sa histogramima
BROŠURA

HORIBA Pentra MS CRP

HORIBA Pentra MS CRP KARAKTERISTIKE

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom i CRP-om (5 part DIFF) + CRP
 • Uzorak – puna krv / EDTA, serum, plazma
 • 20 testova na sat u režimu 5-DIFF + CRP mode
 • 60 testova na sat u režimu 5-DIFF
 • Zapremina uzorka: režim 5-DIFF: 26 µl
 • Zapremina uzorka: režim 5-DIFF + CRP: 35µl
 • 27 parametara – leukociti, eritrociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, PCT, MCH, MCHC, RDW, MCV, PDW, MPV, limfociti (LYM#, LYM%), monociti (MON#, MON%), neutrofili (NE#, NE%), bazofili (BAS#, BAS%), eozinofili (EOS#, EOS%), atipični limfociti (ALY#, ALY%), velike nezrele ćelije (blasti) – (LIC#, LIC%), CRP
 • Metode i tehnologija: impedansa / fotometrija
 • Mogućnost istovremenog aktiviranja 3 nivoa kontrola
 • Levey Jennings grafici
 • Memorija: 1.000 rezultata pacijenata sa histogramima
BROŠURA

HORIBA Yumizen H500

HORIBA Yumizen H500 KARAKTERISTIKE

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom (5 part DIFF)
 • Uzorak – puna krv / EDTA
 • 50 uzoraka na sat
 • Zapremina uzorka : 20µl
 • 27 parametara – leukociti, eritrociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, MPV, PCT, P-LCC, P-LCR, MCH, MCHC, RDW, RDW–CV, RDW-SD, MCV, PDW, limfociti (LYM#, LYM%), monociti (MON#, MON%), neutrofili (NE#, NE%), bazofili (BAS#, BAS%), eozinofili (EOS#, EOS%), velike nezrele ćelije (blasti) – (LIC#, LIC%)
 • Metode i tehnologija: impedansa / fotometrija / DHSS
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Mogućnost istovremenog aktiviranja 3 nivoa kontrola
 • Levey Jennings grafici
 • Memorija: 10.000 rezultata pacijenata sa histogramima
BROŠURA

HORIBA Yumizen H550

HORIBA Yumizen H550 KARAKTERISTIKE

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom (5 part DIFF)
 • Uzorak – puna krv / EDTA
 • 43 uzorka na sat
 • Zapremina uzorka : 20µl
 • STAT režim za hitne uzorke
 • Automatsko mešanje rekova
 • Kontinuirano dodavanje uzoraka
 • 27 parametara – leukociti, eritrociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, MPV, PCT, P-LCC, P-LCR, MCH, MCHC, RDW,RDW – CV, RDW-SD, MCV, PDW , limfociti (LYM#, LYM%), monociti (MON#, MON%), neutrofili (NE#, NE%), bazofili (BAS#, BAS%), eozinofili ( EOS#, EOS%), velike nezrele ćelije (blasti) – (LIC#, LIC%)
 • Dostupni specifični parametri za deficijenciju gvožđa i poremećaje trombocita: RDW-CV, RDW-SD, P-LCC, P- LCR.
 • Metode i tehnologija: impedansa / fotometrija / DHSS
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Mogućnost istovremenog aktiviranja 3 nivoa kontrola
 • Levey Jennings grafici
 • Memorija: 10.000 rezultata pacijenata sa histogramima
BROŠURA

HORIBA Yumizen H1500

HORIBA Yumizen H1500 KARAKTERISTIKE

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom (5 part DIFF)
 • 120 uzoraka na sat
 • Zapremina uzorka : 110 µl
 • STAT režim za hitne uzorke
 • Automatsko ponovno pokretanje uzorka
 • Automatsko 360° mešanje rekova
 • 43 parametara:leukociti, eritrociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, MPV, PCT, P-LCC, P-LCR, MCH, MCHC, RDW, RDW – CV, RDW-SD, MCV, PDW , limfociti (LYM#, LYM%), monociti (MON#, MON%), neutrofili (NE#, NE%), bazofili (BAS#, BAS%), eozinofili ( EOS#, EOS%), velike nezrele ćelije (blasti) – (LIC#, LIC%)
 • Eritroblasti (NRBC#, NRBC%)
 • Nezrele ćelije leukocita (ALY#, ALY%, IMG#, IMG%, IML#, IML%, IMM#, IMM%)
 • MIC%, MAC%
 • BF (telesne tečnosti – BFWBC, BFRBC, BFPN#, BFPN%, BFMN#, BFMN%)
 • Low-value ciklus sa produženim brojanjem kod uzoraka sa malim brojem ćelija
 • Metode i tehnologija: impedansa / fotometrija / DHSS / fluorimetrija
 • Savršena homogenizacija uzoraka krvi sa reagensima – MDSS tehnologija
 • Razlikovanje 5 WBC subpopulacija pomoću DHSS tehnologije
 • 9 histograma, 4 multi histograma, 4 matriksa
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Mogućnost istovremenog aktiviranja 3 nivoa kontrola
 • Levey Jennings grafici
 • Memorija: 100.000 rezultata pacijenata sa histogramima
 • Visoko – specifični P8000 softver koji je integrisan u sistem i fleksibilno prilagođen kvalitativnom menadžmentu i validaciji.
BROŠURA

HORIBA Yumizen H2500

HORIBA Yumizen H2500 KARAKTERISTIKE

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom (5 part DIFF)
 • 120 uzoraka na sat
 • Zapremina uzorka : 110 µl
 • STAT režim za hitne uzorke
 • Automatsko ponovno pokretanje uzorka
 • Automatsko 360° mešanje rekova
 • 55 parametara: leukociti, eritrociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, MPV, PCT, P-LCC, P-LCR, MCH, MCHC, RDW, RDW – CV, RDW-SD, MCV, PDW , limfociti (LYM#, LYM%), monociti (MON#, MON%), neutrofili (NE#, NE%), bazofili (BAS#, BAS%), eozinofili ( EOS#, EOS%), velike nezrele ćelije (blasti) –  (LIC#, LIC%)
 • Eritroblasti (NRBC#, NRBC%)
 • Nezrele ćelije leukocita (ALY#, ALY%, IMG#, IMG%, IML#, IML%, IMM#, IMM%)
 • Retikulociti
 • MIC%, MAC%
 • Plt Ox
 • BF ( BF ( Telesne tečnosti – BFWBC, BFRBC, BFPN#, BFPN%, BFMN#, BFMN%)
 • Low-value ciklus sa produženim brojanjem kod uzoraka sa malim brojem ćelija
 • Metode i tehnologija: impedansa / fotometrija / DHSS / fluorimetrija
 • Savršena homogenizacija uzoraka krvi sa reagensima – MDSS tehnologija
 • Razlikovanje 5 WBC subpopulacija pomoću DHSS tehnologije
 • 9 histograma, 4 multi histograma, 4 matriksa
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Mogućnost istovremenog aktiviranja 3 nivoa kontrola
 • Levey Jennings grafici
 • Memorija: 100.000 rezultata pacijenata sa histogramima
 • Visoko – specifični P8000 softver koji je integrisan u sistem i fleksibilno prilagođen kvalitativnom menadžmentu i validaciji.
BROŠURA