3-part diferencijalni analizatori

Labteh > Prodajni program > Hematologija > 3-part diferencijalni analizatori

HORIBA  ABX Micros 60

HORIBA ABX Micros 60 KARAKTERISTIKE

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom (3 part DIFF)
 • Uzorak – puna krv / EDTA
 • 60 uzoraka na sat
 • Zapremina uzorka: 10 µl
 • 18 parametara – leukociti, eritrociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, PCT, MCH, MCHC, RDW, MCV, PDW, MPV, limfociti(LYM#, LYM%), monociti (MON#, MON%), Granulociti (GRA#, GRA%).
 • Metode i tehnologija: impedansa / fotometrija
BROŠURA

HORIBA ABX Micros ES 60

HORIBA ABX Micros ES 60 KARAKTERISTIKE

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom (3 part DIFF)
 • Uzorak – puna krv / EDTA
 • 60 uzoraka na sat
 • Zapremina uzorka: 10 µl
 • 19 parametara – leukociti, eritrociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, PCT, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, MCV, PDW, MPV, limfociti(LYM#, LYM%), monociti (MON#, MON%), granulociti (GRA#, GRA%)
 • Metode i tehnologija: impedansa / fotometrija
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Integrisani štampač
 • Mogućnost istovremenog aktiviranja 3 nivoa kontrola
 • Levey Jennings grafici
 • Status aparata prikazan u realnom vremenu
 • Memorija: 1.000 rezultata pacijenata sa histogramima
BROŠURA

HORIBA MICROSEMI CRP

HORIBA MICROSEMI CRP KARAKTERISTIKE

 • Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom i CRP-om (3 part DIFF + CRP)
 • Uzorak – puna krv / EDTA
 • 15 testova na sat u režimu CBC+CRP
 • 55 testova na sat u režimu CBC
 • Zapremina uzorka: režim CBC+CRP: 18 μL
 • Zapremina uzorka u režimu CBC: 10 μL
 • 19 parametara – leukociti, eritrociti, trombociti, hemoglobin, hematokrit, PCT, MCH, MCHC, RDW, MCV, PDW, MPV, limfociti(LYM#, LYM%), monociti (MON#, MON%), granulociti (GRA#, GRA%), CRP
 • Metode i tehnologija: impedansa / fotometrija
 • Ekran u boji osetljiv na dodir
 • Integrisani termalni štampač
 • Memorija: 200 rezultata pacijenata sa histogramima
BROŠURA