Špricevi i kapilare

Labteh > Prodajni program > Gasne analize > Špricevi i kapilare

safePICO

safePICO KARAKTERISTIKE

 • špricevi za uzorkovanje arterijske krvi za pH, gasove u krvi, oksimetriju, analizu elektrolita i metabolite
 • može se koristiti isključivo za arterijsko-vensku liniju
 • drastično smanjuju mogućnost pre-analitičke greške
 • Zapremina uzorka 0.7-1.7 mL.
 • imaju sopstveni barkod što umanjuje mogućnost greške odnosno rizika od zamene uzoraka.
 • integrisana kuglica za mešanje omogućava brzo I homogeno mešanje uzorka.
 • Heparinizirani suvim heparinom balansiranim elektrolitima.
 • safeTIPCAP poklopac olakšava I omogućava sigurno ispuštanje vazduha iz uzorka i smanjuje rizik od prosipanja krvi I infekcija osoblja
 • zaštita za iglu smanjuje rizik od povrede.
BROŠURA

safePICO self-fill

safePICO self-fill KARAKTERISTIKE

 • špricevi za uzorkovanje arterijske krvi za pH, gasove u krvi, oksimetriju, analizu elektrolita i metabolite
 • može se koristiti za punkciju arterije ili ukoliko se igla izostavi za arterijsko-vensku liniju.
 • drastično smanjuju mogućnost pre-analitičke greške
 • Zapremina uzorka 7-1.7 mL.
 • imaju sopstveni barkod što umanjuje mogućnost greške odnosno rizika od zamene uzoraka.
 • integrisana kuglica za mešanje omogućava brzo I homogeno mešanje uzorka.
 • Heparinizirani suvim heparinom balansiranim elektrolitima.
 • safeTIPCAP poklopac olakšava I omogućava sigurno ispuštanje vazduha iz uzorka i smanjuje rizik od prosipanja krvi I infekcija osoblja
 • zaštita za iglu smanjuje rizik od povrede
BROŠURA

PICO50

PICO50 KARAKTERISTIKE

 • špricevi za uzorkovanje arterijske krvi za pH, gasove u krvi, oksimetriju, analizu elektrolita i metabolite
 • može se koristiti isključivo za arterijsko-vensku liniju
 • drastično smanjuju mogućnost pre-analitičke greške
 • Zapremina uzorka 0.5-2.0 mL.
 • Lako uklanjanje mehurića vazduha
 • Heparinizirani suvim heparinom balansiranim elektrolitima.
 • Poseduje posebno dizajniran nastavak koji se postavlja na vrh samog šprica I smanjuje rizik od prosipanja krvi I infekcija osoblja
 • moguća upotreba na bilo kom tipu arterijsko-venske linije
BROŠURA

PICO70

PICO70 KARAKTERISTIKE

 • špricevi za uzorkovanje arterijske krvi za pH, gasove u krvi, oksimetriju, analizu elektrolita i metabolite
 • može se koristiti za punkciju arterije
 • drastično smanjuju mogućnost pre-analitičke greške
 • Zapremina uzorka 0.3-1.5 mL
 • Lako uklanjanje mehurića vazduha
 • Heparinizirani suvim heparinom balansiranim elektrolitima.
 • Poseduje posebno dizajniran nastavak koji se postavlja na vrh samog šprica I smanjuje rizik od prosipanja krvi I infekcija osoblja
 • moguća upotreba na bilo kom tipu arterijsko-venske linije 
BROŠURA

safePICO70

safePICO70 KARAKTERISTIKE

 • špricevi za uzorkovanje arterijske krvi za pH, gasove u krvi, oksimetriju, analizu elektrolita i metabolite
 • može se koristiti za punkciju arterije
 • zaštita za iglu smanjuje rizik od povrede
 • drastično smanjuju mogućnost pre-analitičke greške
 • Zapremina uzorka 0.3-1.5 mL
 • Lako uklanjanje mehurića vazduha
 • Heparinizirani suvim heparinom balansiranim elektrolitima
 • Poseduje posebno dizajniran nastavak koji se postavlja na vrh samog šprica I smanjuje rizik od prosipanja krvi I infekcija osoblja
 • moguća upotreba na bilo kom tipu arterijsko-venske linije. 
BROŠURA

CLINITUBES kapilare (Staklene)

CLINITUBES kapilare (Staklene) KARAKTERISTIKE

 • Za uzorkovanje kapilarne krvi
 • Jedinstven dizajn omogućava brzo punjenje
 • Bez oštih krajeva za maksimalnu sigurnost pacijenta I korisnika
 • Heparinizirani suvim heparinom balansiranim elektrolitima
 • Dostupne I sa natrijum-heparinom za smanjen ritik od stvaranja mikrokoaguluma
 • Dostupni sa žicama za mešanje I poklopcima
 • Veličina uzorka 35-210 μL
 • Staklo potpuno nepropusno za vazduh
 • Dostupne u različitim dimenzijama
BROŠURA

safeCLINITUBES kapilare (plastične)

safeCLINITUBES kapilare (plastične) KARAKTERISTIKE

 • Za uzorkovanje kapilarne krvi
 • Jedinstven dizajn omogućava brzo punjenje
 • Bez oštih krajeva za maksimalnu sigurnost pacijenta I korisnika
 • Heparinizirani suvim heparinom balansiranim elektrolitima
 • Dostupne I sa natrijum-heparinom za smanjen ritik od stvaranja mikrokoaguluma
 • Dostupni sa žicama za mešanje I poklopcima
 • Veličina uzorka 35-210 μL
 • Nesalomiva, ekološka plastika
 • Smanjen rizik od povreda izazvanim slučajnim lomom kapilara
 • Dostupne u različitim dimenzijama
BROŠURA