Biohemijski analizatori

Labteh > Prodajni program > Biohemija > Biohemijski analizatori

Mindray BS-360E

Mindray BS-360E KARAKTERISTIKE

 • 360 fotometrijskih testova na sat, 540 testova na sat sa ISE modulom (K, Na, Cl)
 • 50 do 100 pozicija za reagense
 • Do 100 pozicija za uzorke
 • Frižiderska jedinica za reagense
 • Reagensi spremni za upotrebu
 • Zapremina reagensa: 10~200 μl
 • Automatska detekcija mehurića vazduha u reagensu
 • Automatsko pranje igle za uzorke, detektovanje nivoa tečnosti i zaštita od kolizije igle
 • Automatska dilucija uzoraka (pre-dilucija kao i post-dilucija)
 • Minimalna zapremina uzorka: 2 μl
 • 80 kiveta sa automatskim pranjem u 8 koraka
 • 12 talasnih dužina: 340-800nm
 • Minimalna reakciona zapremina: 100 μl
 • Opseg aprorbancije: 0~3.5 A
 • Automatsko obnavljanje sistema nakon kolizije igle bez zaustavljanja rada
 • Funkcija automatskog startovanja sistema
 • Funkcija automatskog ponovnog puštanja uzorka
 • Auto serum indeks
 • Praćenje statusa QC u realnom vremenu
 • Funkcija sumiranja testova
 • Reflex funkcija
 • Bidirekciona konekcija sa LIS-om
 • Korak-po-korak smernice za održavanje date u softveru
BROŠURA

Mindray BS-480

Mindray BS-480 KARAKTERISTIKE

 • 400 fotometrijskih testova na sat, 560 testova na sat sa ISE modulom  (K, Na, Cl)
 • Do 78 pozicija za reagense
 • 90 pozicija za uzorke
 • Frižiderska jedinica za reagense
 • Reagensi spremni za upotrebu
 • Zapremina reagensa: 10~350 μl
 • Automatska detekcija mehurića vazduha u reagensu
 • Automatsko pranje igle za uzorke, detektovanje nivoa tečnosti i zaštita od kolizije igle
 • Automatska dilucija uzoraka (pre-dilucija kao i post-dilucija)
 • Minimalna zapremina uzorka: 1.5 μl
 • 90 kiveta sa automatskim pranjem u 8 koraka
 • 12 talasnih dužina: 340-800nm
 • Minimalna reakciona zapremina: 120 μl
 • Opseg aprorbancije: 0~3.3 A
 • Automatsko obnavljanje sistema nakon kolizije igle bez zaustavljanja rada
 • Funkcija automatskog startovanja sistema
 • Funkcija automatskog ponovnog puštanja uzorka
 • Auto serum indeks
 • Praćenje statusa QC u realnom vremenu
 • Funkcija sumiranja testova
 • Reflex funkcija
 • Bidirekciona konekcija sa LIS-om
 • Korak-po-korak smernice za održavanje date u softveru
BROŠURA

Mindray BS-600

Mindray BS-600 KARAKTERISTIKE

 • 600 fotometrijskih testova na sat, 770 testova na sat sa ISE modulom (K, Na, Cl)
 • 80 pozicija za reagense u frižideru
 • 90 pozicija za uzorke
 • Frižiderska jedinica za reagense
 • Reagensi spremni za upotrebu
 • Zapremina reagensa: 10~200 μl
 • Automatska detekcija mehurića vazduha u reagensu
 • Automatsko pranje igle za uzorke, detektovanje nivoa tečnosti i zaštita od kolizije igle
 • Automatska dilucija uzoraka (pre-dilucija kao i post-dilucija)
 • Minimalna zapremina uzorka: 1.5 μl
 • 124 kivete sa automatskim pranjem u 8 koraka
 • 12 talasnih dužina: 340-800nm
 • Minimalna reakciona zapremina: 100 μl
 • Automatsko obnavljanje sistema nakon kolizije igle bez zaustavljanja rada
 • Funkcija automatskog startovanja sistema
 • Funkcija automatskog ponovnog puštanja uzorka
 • Auto serum indeks
 • Praćenje statusa QC u realnom vremenu
 • Funkcija sumiranja testova
 • Reflex funkcija
 • Bidirekciona konekcija sa LIS-om
 • Korak-po-korak smernice za održavanje date u softveru
BROŠURA

Mindray BS-800

Mindray BS-800 KARAKTERISTIKE

 • 800 testova na sat, do 1200 testova na sat sa ISE modulom (K, Na, Cl)
 • 120 pozicija za reagense
 • 140 pozicija za uzorke
 • 25 pozicija za kalibratore I kontrole sa frižiderskom jedinicom
 • Frižiderska jedinica za reagense
 • Reagensi spremni za upotrebu
 • Zapremina reagensa: 15~300 μl
 • Automatska detekcija mehurića vazduha u reagensu
 • Automatsko pranje igle za uzorke, detektovanje nivoa tečnosti i zaštita od kolizije igle
 • Automatska dilucija uzoraka (pre-dilucija kao i post-dilucija)
 • Minimalna zapremina uzorka: 1.5 μl
 • 165 trajnih staklenih kiveta sa automatskim pranjem u 8 koraka
 • 12 talasnih dužina: 340-800nm
 • Minimalna reakciona zapremina: 100 μl
 • Automatsko obnavljanje sistema nakon kolizije igle bez zaustavljanja rada
 • Funkcija automatskog startovanja sistema
 • Funkcija automatskog ponovnog puštanja uzorka
 • Auto serum indeks
 • Praćenje statusa QC u realnom vremenu
 • Funkcija sumiranja testova
 • Reflex funkcija
 • Bidirekciona konekcija sa LIS-om
 • Korak-po-korak smernice za održavanje date u softveru
 • Mogućnost povezivanja sa Cl2000i i pravljene integrisanog SAL 6000 modularnog sistema
BROŠURA

Mindray BS-2000M

Mindray BS-2000M KARAKTERISTIKE

 • 2000 fotometrijskih testova na sat, do 1400 testova na sat sa ISE modulom (K, Na, Cl)
 • 120 pozicija za reagense u frižiderskoj jedinici
 • 25 pozicija za kalibratore I kontrole sa frižiderskom jedinicom
 • 140 pozicija za uzorke
 • Frižiderska jedinica za reagense
 • Reagensi spremni za upotrebu
 • Automatska detekcija mehurića vazduha u reagensu
 • Automatsko pranje igle za reagense, praćenje nivoa reagensa i zaštita od kolizije igle
 • Automatska dilucija uzoraka (pre-dilucija kao i post-dilucija)
 • Minimalna zapremina uzorka: 1.5 μl
 • 412 trajnih staklenih kiveta sa automatskim pranjem u 8 koraka
 • 12 talasnih dužina: 340-800nm
 • Automatsko obnavljanje sistema nakon kolizije igle bez zaustavljanja rada
 • Funkcija automatskog startovanja sistema
 • Funkcija automatskog ponovnog puštanja uzorka
 • Auto serum indeks
 • Praćenje statusa QC u realnom vremenu
 • Funkcija sumiranja testova
 • Reflex funkcija
 • Bidirekciona konekcija sa LIS-om
 • Korak-po-korak smernice za održavanje date u softveru
BROŠURA

Mindray SAL-6000

Mindray SAL-6000 KARAKTERISTIKE

 • Integrisan modularni sistem sastavljen od CL2000i (imunohemija) i BS-800 (biohemija)
 • 800 fotometrijskih testova na sat, do 1200 testova na sat sa ISE modulom (K, Na, Cl)
 • 240 imunohemijskih testova na sat
 • 71 pozicija za biohemijske reagense
 • 36 pozicija za imunohemijske reagense
 • 140 pozicija za uzorke na integrisanom karuselu za uzorke
 • Frižiderska jedinica za reagense
 • Reagensi spremni za upotrebu
 • Automatska detekcija mehurića vazduha u reagensu
 • Automatsko pranje igala za reagense I uzorke, praćenje nivoa reagensa i zaštita od kolizije igle
 • Automatska dilucija uzoraka (pre-dilucija kao i post-dilucija)
 • Minimalna zapremina uzorka: 1.5 μl
 • 165 trajnih staklenih kiveta sa automatskim pranjem u 8 koraka
 • 12 talasnih dužina: 340-800nm
 • Automatsko obnavljanje sistema nakon kolizije igle bez zaustavljanja rada
 • Funkcija automatskog startovanja sistema
 • Funkcija automatskog ponovnog puštanja uzorka
 • Auto serum indeks
 • Praćenje statusa QC u realnom vremenu
 • Funkcija sumiranja testova
 • Reflex funkcija
 • Bidirekciona konekcija sa LIS-om
 • Korak-po-korak smernice za održavanje date u softveru
 • SPL 1000 sistem za procesuiranje uzoraka – automatsko povezivanje imunohemijskog I biohemijskog modula
 • Dizajn sa 3 trake omogućava brzu I tačnu dostavu uzoraka
 • Jedna epruveta za biohemijsko I imunohemisko testiranje uzorka
 • Uniformni softver interfejs, lak za upotrebu
 • Integrisani program za prevenciju carry-over-a između dva modula
BROŠURA