Analizatori za elektrolite

Labteh > Prodajni program > Biohemija > Analizatori za elektrolite

Balio Auto Basic
Analizator za elektrolite

Balio Auto Basic Analizator za elektrolite KARAKTERISTIKE

• Mogućnost nadogradnje analizatora dodatkom elektroda
• Jednostavno održavanje
• Stand-by režim: jedinstven na tržištu, optimizovana potrošnja
• Intuitivan, moderan i inovativan ekran osetljiv na dodir
• Identifikacija pacijenta
• Dostupna interna baterija
• Automatska kalibracija
• Paket reagenasa sa integrisanom kantom za otpad
• Uzorci: krv, serum, plazma, urin i dr.
• Na+, K+, Cl–, Ca2+, Li+, pH
• Zapremina uzorka: 40 μL,
• Kompletan softver
• Memorija: 1000 testova

BROŠURA

Balio Auto Plus
Analizator za elektrolite

Balio Auto Plus Analizator za elektrolite KARAKTERISTIKE

• Mogućnost nadogradnje analizatora dodatkom elektroda
• Jednostavno održavanje
• Stand-by režim: jedinstven na tržištu, optimizovana potrošnja
• Intuitivan, moderan i inovativan ekran osetljiv na dodir
• Identifikacija pacijenta
• Dostupna interna baterija
• Automatska kalibracija
• Paket reagenasa sa integrisanom kantom za otpad
• krv, serum, plazma, urin i dr.
• Uzorci: Na+, K+, Cl–, Ca2+, Li+, pH
• Zapremina uzorka: 40 μL,
• Kompletan softver
• Memorija: 1000 testova
• Jedinstven Autoloader:
 – 40 pozicija
 – Interni barkod čitač 100% automatski
 – Detekcija zapremine uzorka
 – Standardne i pedijatrijske epruvete
– Automatska detekcija abnormalnih vrednosti
 

BROŠURA